4 Yaşındaki Çocuğun Gelişimi

4 yaşındaki çocuğun gelişimi ni sizin için kendi ağzından anlatmasını istedik. bu dönem çocukların en hassas ve algının tavan yaptığı dönem olarak bilinir.

Bu dönemde beynimin nöral yollarının donanımı tamamlanmadığından çevreme uyum sağlamada ciddî düzeyde zorlanırım. Bunun tek istisnası dokunmadır. Bende dokunma hissi çok iyi gelişmiştir. Doğumdan sonra yaşamımın ilk yıllarında benim emniyetli şekilde çevremi kontrol edebilmem dokunma hissi aralığıyla olur. Yine dokunma yoluyla bedenimi tanır ve var olduğumu bilirim. Onun için bu dönemde bana sevgiyle dokunma veya beni dokunarak sevme benim emniyet ve güven içinde olduğumu, her şeyin yolunda olduğunu ve korkulacak bir şeyin bulunmadığını bana anlatır. Bu dönemde anne babamın bana vermesi gereken en önemli gıda bana sevgiyle dokunmalarıdır. Daha sonra nelere ihtiyaç duyduğumu soracak olursanız; “Güvenliğe, sıcaklığa ve esnekliğe.” derim. Sevgi ve şefkat dolu dokunmalar bana, nereye ve kime ait olduğuma dair mesajlar verir. Bende sağlıklı ve kaliteli bir “aidiyet” duygusunun gelişmesini sağlar. Ve benim bir yere, zamana ve aileye aidiyet duygusu kazanmadan sağlıklı gelişmem mümkün değildir. Lütfen, bu dönemde fiziksel teması, sevgiyle okşamayı ve fiziksel ihtiyaçlarımı karşılamayı ihmal etmeyin yoksa aidiyet duygum sağlıklı gelişemez.

Ben doğal olarak en fazla anne babamı veya bana en fazla temasta bulunup, benim fiziksel ihtiyaçlanmı karşılayan kimseyi severim ve ona bağlanırım. Özellikle 0 6 yaş arasında anne babamdan çok, büyük anne-büyük baba yanında veya kreşte vakit geçiriyorsam; bende anne babama , karşı “aidiyet ve bağlılık hissi” çok fazla gelişmez.

4 Yaşındaki Çocuğun Gelişimi ve Fiziksel Durumu

Bu dönemde çevremdeki bütün uyarıcıları ve bilgileri beş duyu yoluyla algıladığım için (özellikle dokunma, görme ve işitme) bunların tatmini benim için çok önemlidir. Ben her türlü uyarıyı (psikolojik, ruhsal vs.) bedenimde beş duyu ile algılar, işler ve kaydederim. Bir bakıma benim bütün deneyimlerim zihnimde fiziksel olarak kaydedilip depolanır ve kolay kolay unutulmaz. özellikle 4 Yaşındaki Çocuğun Gelişimi 4 yaş döneminde oluşan ve şekillenen bilinçaltımı unutamadığım gibi onun üzerimde oluşturduğu etkileri ileriki yaşamıma da taşırım. Bu dönemde, fiziksel olmayan uyarıcılan bile fizikselmiş gibi algılar, işler ve bilinçaltıma kaydederim. Bundan dolayı kesinlikle beni hayali canavarlarla (öcü, peri, hayalet vs.) tehdit edip korkutmayın. Çünkü ben on lan fiziksel olarak algılar ve bilinçaltıma kaydederim. Bu yüzden bu dönemde bende oluşan korkular kolay kolay zihnimden silinemez. Hele bu dönem de bana uygulanan eğitim “korku ve ceza ağırlıklı” ise ileride patolojik bir insan olarak karşınıza çıkabilirim. 4 Yaşındaki Çocuğun Gelişimi

Bu dönemde fizikî potansiyelin bana kazandırdığı bakış açısı, “yaşamı keşfedici ve güçlendirici egoizmdir”. Bu egoizm duygusu, çevremi ve yaşamı keşfetmemde kendime öz güven duymamı sağlar. Ve ben evrendeki her şeyi beş duyumla çok rahat keşfedebileceğime inanırım, yeter ki siz yetişkinler beni gereksiz korku ve sınırlamalarla engellemeye kalkmayın. Hattâ bana fizikselliğime ve beş duyuma hitap eden zengin deneyimler yaşatın ki, bendeki potansiyeller gelişme imkânı bulsun. 4 Yaşındaki Çocuğun Gelişimi

Bu dönemde benim en önemli öğrenme yolum taklit dir. Büyükleri taklit özelliğim, bana dış dünyadan bilgi getirdiği gibi güvenlik de sağlar. Çünkü insanlar kendilerine benzeyen ve onların istediği gibi davranan kişileri daha çok kabullenirler ve severler. Benim onları yarım yamalak taklit etme çabam ve maskaralıklarım insanları güldürür, kabullenilmemi sahip, çıkılmamı sağlar.

4 Yaşındaki Çocuğun Duygusal Gelişimi

Bu dönemde duygusal potansiyelime ait his ve duygu kapasitem beş duyu deneyimlerimle algıladığım “hoş olan ve hoş olmayan” kavramlarıyla sınırlıdır. Hoş olmayan duyusal algılarım bende; kötülük ve çirkinlik hislerini oluşturur Ve bunlar egomu rahatsız ettiğinde,öfkeye kapılırım. Beş duyuya dayalı hoş izlenimler ise bende; mutluluk ve memnuniyet hislerini oluşturur.

Bu dönemde duygusal potansiyelime benzer şekilde zihinsel potansiyelim de sınırlı bir gelişim gösterir. Örneğin nesneleri beş duyuya dayalı deneyimlerle karşılaştırarak bazı küçük soyutlamalar ve çıkarımlarda bulunabilirim. Taklit ve deneyim yoluyla öğrendiğim kuralları, değişik durumlara uyarlayabilirim.

4 Yaşındaki Çocuğun Gelişimi konulu yazımızı okudunuz

 

Bu konuya cevap yazarak sende kendini ifade edebilirsin. Şunu unutma ki bilgi paylaşıldıkça çoğalır...