Bebek Gelişimi ; A’dan Z’ye Tüm Merak Edilenler !

Bebek gelişimi dönemi süresince tüm değişimler biri birileriyle ilişkilidir. En hızlı beden gelişimi döllenme ile başlar bir yaşın sonuna kadar devam eder.

Bebeklerde beden gelişimini, beslenme, hastalıklar çevre koşulları, sosyal ekonomik gibi etkinlikler önemli derecede etkiler. Son yıllarda boy ve ağırlıkta artışların görülmesi yaşama koşullarının düzenli olma­sındandır. Büyümede bireysel farklılıklar ve kalıtım unutulmamalı­dır;

Beden gelişimi sırasında vücut organları arasında farklı büyü­meler olur. Örneğin: Baş doğumda diğer vücut organlarına oranla daha  büyüktür. Doğumdan sonra baş az büyüme gösterir. Boyun, kol ve bacaklar da önemli büyümeler görülür. Zamanla vücut tam şeklini aldığında bacaklar diğer organlardan daha fazla uzamış durum­dadır. ,

1- Büyüme

ay ay bebek gelişimi

Bebek gelişimi ve büyüme

Büyüme, hücre sayı ve büyüklüğünün artması sonucu vücut ağırlığının artması ve boyun uzaması diye tanımlanabilir. Büyümenin en hızlı olduğu dönem anne karnındaki dönem ve bebeklik dönemidir. İlk yaştan sonra yavaşlar, ergenlik döneminde tekrar hızlanır.

Büyüme, genetik yapı ve çevresel etkenlere bağlı olarak gerçekleşir. Ailenin genetik yapısı, bebeğin boyu ve kilosuna etki eder. Beslenme, bakım, geçirilen hastalıklar, sosyal çevre ve yaşam tarzı da ay ay bebek gelişimi ve büyümeyi etkileyen önemli çevresel etkenlerdir. Yeterli ve dengeli beslenme, enfeksiyon hastalıklarından korunma, tam aşılanma, sağlıklı ve sevgi dolu bir sosyal çevrede yaşama , spor yapma gibi olumlu etkenler büyümeyi de olumlu olarak etkiler. Düşük doğum ağırlıklı bebekler, normal doğan bebeklere göre daha yavaş büyürler. Ancak uygun beslenme ve bakımla prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebekler de ilk iki yıl içinde normal ölçülere ulaşırlar. .

Bebek Gelişimi döneminde büyümenin değerlendirilmesi

Büyümenin değerlendirilmesi, vücut ağırlığı, boy uzunluğu ve baş çevresinin ölçümü ile gerçekleştirilir. Sağlık Bakanlığının önerisi bu ölçümlerin ilk yıl ayda bir, 2 yaşına kadar iki ayda bir, 5 yaşına kadar 3-4 ayda bir alınmasıdır. Ölçümler sonucu elde edilen değerler, standart büyüme eğrileri ile karşılaştırılır. Kırsal bölgelerde bu ölçümleri anneler de yapabilir. Aslında çocukların büyümesini izlemek ve gerekli önlemleri almak devletin görevidir. Kırsal bölgelerde, anneye ölçümlerin nasıl yapılacağı, büyüme eğrilerinin nasıl değlendirileceği ve hangi durumlarda doktora danışılması gerektiği öğretilmelidir. Bu yazının bir amacı da budur. Ay ay bebek gelişimi persentil değerlerini hesaplayarak , bebeğinizin gelişimini takip etmek için persentil hesaplama yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Bebek gelişimi  ile alakalı olarak prematüre veya düşük doğum ağırlıklı bebekler, anne sütü almayan ve sık hastalanan bebekler, annesi eğitimsiz olan bebekler ve kronik hastalığı olan bebekler daha sık izlenmelidir.

2- Gelişme

Gelişme, insan organizmasının yaşam becerilerinin artmasıdır. Büyüme belli bir yaşta tamamlandığı halde gelişme yaşam boyu devam eder. Motor gelişme, bedensel becerilerin gelişmesi, mental gelişme ise zekayla ilgili becerilerin gelişmesidir. Motor ve mental  bebek gelişimi , anne karnında başlar. Tüm çocuklarda aynı sırayı izler. Basamakların kazanılma zamanı çocuktan çocuğa değişebilir. Ancak belli sırayı ve belli basamakları izlemek durumundadır.

Sağlıklı bir bebeğin gelişmesinde üç önemli etken vardır:

1. Aile

2. Çevre

3. Sağlık izlemi

Zeka gelişimi genetik yapıyla ilişkilidir. Yapısal ve çevresel etkenler de belli oranda rol oynar. Sağlıklı, iyi beslenen, sevgi ortamında büyüyen, çevresiyle olumlu ilişkileri olan bebeklerin zekaları da olumlu etkilenir. Buna karşılık, anne karnında iyi gelişememiş, iyi beslenemeyen, çevresel uyaranları zayıf bir ortamda büyüyen bebekler zeka bakımından daha donuk gelişirler. Düzenli aralıklarla sağlık kontrollerinden geçen, tam aşılanan, erken tanı ile hastalıkları tedavi edilen bebeklerin bedensel ve zeka gelişimleri olumlu etkilenir.

Ay Ay Bebek Gelişimi

bebek gelişimi süreci ay ay

Ay ay bebek gelişimi döneminin özellikleri

# 1 Aylık Bebek ; eller kapalıdır. Kollar tutup kaldırılınca baş geriye düşer. yüzükoyun yatarken başını kaldırır, ani ses ve hareketle refleks tepkiler verir. Yüzü koyun yatarken çenesini kaldırabi­lir. Işıkta gözünü kapatır, ağlar.
Bu sayfayı da 1 aylık bebek gelişimi  konusunda daha detaylı bilgi edinmek isteyen ziyaretçilerime hazırladım.

# 2 Aylık Bebek ; ellerini daha çok dik tutar. Yüzü, koyun yatar­ken başını ve göğsünü kal­dırabilir. Gülümsemeye  başlar, sesleri dinler.
Bu sayfayı da 2 aylık bebek gelişimi   konusunda daha detaylı bilgi edinmek isteyen ziyaretçilerime hazırladım.

# 3 Aylık Bebek ; Rahatça başını tutar, yemek için ağzını açar. Eller hep açıkfır. Annenin ninhişMıbi müzikli sesleri dinler. Başını 45 derece kaldırır, başını dik tutabilir, yüzü ve ışığı gözleriyle izler, anneyi ve yakınlarını tanır, gülümser agu gibi sesler çıkarır.
Bu sayfayı da 3  aylık   bebek gelişimi  konusunda daha detaylı bilgi edinmek isteyen ziyaretçilerime hazırladım.

# 4 Aylık Bebek ; Yüsek sesle güler. Oyunaklarını önünde tutabilir. Elini ağzına koyar, erişebileceği her şeyi yakalayıp ağzına götürür. Destekle oturur.
Bu sayfayı da 4 aylık bebek gelişimi  konusunda daha detaylı bilgi edinmek isteyen ziyaretçilerime hazırladım.

# 5 Aylık Bebek ; Sırt üştü yatarken dönebilir. Yakın seslere doğru başını çevirir. (Yatırılırken düşmemesine dikkat edilmelidir.)

# 6 Aylık Bebek ; Kollarını destek yaparak oturabilir. Uzatılan herşeyi yakalar. Yatarken ayağını ağzına götürebilir. Yabancıları tanır.
Bu sayfayı da 6 aylık bebek gelişimi  konusunda daha detaylı bilgi edinmek isteyen ziyaretçilerime hazırladım.

# 7 Aylık Bebek ; Desteksiz oturur. Bir elinden eşyayı öbür eline geçi­rebilir. Çıngırak alabilir. İkiden fazla heceli sesler çıkarabilir. Ay­nadan hoşlanır. (Oturduğu yerin güvenli olması göz önünde bulun­durulmalıdır. 7 Aydan sonraki bebek gelişimi dönemi için Sesli oyuncakların sivri ve boyasının çıkmaması dik­kate alınarak seçilmelidir. Çünkü bu yaş çocuğu her şeyi ağzına götürür.

# 10 – 11 Aylık Bebek ; Emekler, tutumadan ayağa kalkar. İstediği şe­yi parmağıyla gösterir. Anne, bâba diyebilir. Baş. ve işaret par­mağıyla tutabilir. Eli ile oyunlar yapar.

# 12 Aylık Bebek ; Ayakta durabilir. Destekle yürüyebilir. İstendiğin­de oyuncaklarını verir. Su içmek için bardağı tutar. Anne,baba dışında iki kelime bilir; Kolay oyunları oynayabilir. Koku, dokunma görme ve işitme duyguları gelişir; İki gözle görme ve elle ağzına götürme gibi birleşik hareketler görülür. Annenin sesini işitmekten hoşlanır. Annenin sevgi gösterisine olumlu cevap verir. 12 aylık bebek gelişimi döneminde Anne-baba çocuğun yürümesini kolaylaştırıcı yardımlarda bulunmalı ve çocuğun yürümesine duydukları mutluluk çocukla payla­şılmalıdır.

# 18 Aylık Bebek ; kendini inceler. Bebeklikten çocukluğa geçiş dönemidir. Çevreyi tanır hareketleri keskinleşir, her nesneyi tanımaya çalışır, ev kazalarının en fazla yaşandığı dönemlerden biridir. 18 aylık bebek gelişimi döneminde bebek ayakları ve elleri yana açarak yürümek dengeyi sağlamak içindir. İlk yürümede sık sık düşen çocuk, ikinci yaşında ona doğru yürümesi kolaylaşır.
Bu sayfayı da 18 aylık bebek gelişimi  konusunda daha detaylı bilgi edinmek isteyen ziyaretçilerime hazırladım.

DİKKAT ! : Bebeklerde motor ve mental gelişmenin en iyi göstergesi baş çevresi ölçümünün değerlendirilmesidir. Baş çevresinin, standart eğrilerde yaşa göre 2 standart sapma altında ve üstünde olması sinir sisteminin incelenmesi gerektiğinin işaretidir. Baş çevresi persentil hesaplamasını buradan yapabilirsiniz.

# 2 Yaş Çocuğu ; Çocuk kendi kendide ayakta durmaya, yürümeye başlamıştır. Ama başlangıçta sık sık düşer. Aydkta dururken ya da yürürken elinde oyuncak tutabilir. Kağit üzerinde karalamalar ya­pabilir. Çorabını, eldivenini kendi çıkarabilir! (Giysilerini çıkarma­da kendisine yardımı sağlanmalıdır.)

# 3 Yaş Çocuğu ; Çocuk artık kendi başına rahat yürüyebilir. Merdi­venlerden kolaylıkla inip çıkabilir. (Çocuğun atlaması ve bir çizgide yürümesi sağlanmalı yardım edilmelidir.) Dengesini kolaylıkta sağ­lar, kısa süre tek ayak üzerinde durabilir;

# 4 Yaş Çocuğu ; Tek bacağı üzerinde durur. Bir çizgi boyunca gidebilir. Parmak uçlarında durabilir, parmak uçlarında atlar. Üç tekerlekli bisiklete binebilir. Ellerini daha becerikli kullanır. Düğmelerini çözebilir. Ayakka­bısını çıkarabilir. Kaşıkla üstünü kirletmeden yemek yiyebilir. (Düğmelerini çözmesi ayakkabı çorap gibi giysilerini çıkarması, yemek yemesi olanakları çocuğa verilmeli. Kağıt üzerine daire, üçgen, gibi basit şekilleri kopya edebilir.

# 5 Yaş Çocuğu ; Çocuk oyundaki her hareketi pratik olarak taklit etme­yi öğrenir. Güvenli, korkusuz koşar arkadaşları ile yarışır tırmana­bilir. Eli ile birşeyi kavrama tutma, fırlatma, resim çizme, giyinme, soyunma da gittikçe becerileri artar. Beş yaş çocuğu yapılanı tekrar edebilir, giyinip soyunabilir.

# 6 – 7 Yaş Çocuğu ; Çocuk tüm hareketlerine egemendir. İğneye iplik geçirmek, kendi kendine giyinmek, soyunmak, yıkanmak, ku­rulanmak ve masada yemek yemek gibi zor işleri öğrenir. Tuvalete artık rahat gidebilir.

Basit şekilleri ayrıntılı olarak çizebilir. İnsan, hayvan, ev, araba gibi çevresinde bulunan cisimlerin resimlerini yapabilir.

Ay Ay bebek gelişimi konusunda bu yazdıklarımız elbette yeterli değil bu yüzden her ayı ayrı ayrı incelediğim Bir Bebeğin Ay ay gelişimi konusuna giderek ;  bebeğinizin bulunduğu ayın özelliklerini detaylıca bulabilirsiniz. Bazı ayların eksik olmasının sebebi minik kızımın daha o aya ulaşmamış olmasındandır 😉

Bu konuya cevap yazarak sende kendini ifade edebilirsin. Şunu unutma ki bilgi paylaşıldıkça çoğalır...

Benzer Yazılar