Bebeklerde Zeka Geliştirme

Zeka geliştirme şüphesiz tüm ebeveynlerin aklında olan sorulardandır. Çocuğun güzelbir gelecek oluşturabilmesi sağlıklı düşüncesi ile mümkündür. Bu yazımızda Bebeklerde Zeka Geliştirme ve Çocuklarda Zeka Gelişimi  16 Aylık Bebek Zeka Gelişimi Çocuğun Zeka Gelişimi Ne Yapmalı Zeka Nasıl Geliştirilir ? konularını işleyeceğiz. Hatırlama Gücünün Gelişimi: Hatırlama gücü öğrenilen ya da tecrübeler sonucu edinilen bilgilerin doğu olarak hatırda tutulması­dır. temel kontak düşüncemiz budur.

Bebeklerde Zeka Gelişimi Etkileyen Faktörler

Bilgilerin zihinde kısa süre saklanmasına bir iki dakika içinde hatırlanmasına kısa süreli hatırlama (kısa süreli bellek) denir. Ör­neğin, çocuğun adı okunarak bir listeden yoklaması yapılsın, kısa süre sonra çocuğun adı unutulur. Bir bilginin uzun süre hatırlanma­sı haftalarca, aylarca tekrar edilmesine bağlıdır. Yukarıda verilen listede, birkaç kez tekrarlanmış olsaydı çocuğun “adı” uzun süre hatırda tutulurdu. ( Zeka Geliştirme ve  bilişsel gelişim konusunda diğer yazılarımızı okumak için tıklayınız… )

Bebeklerde Zeka Geliştirme alışkanlık kazandırma ile olur ; ancak uzun süre tekrarla sağ­lanır. Uzun süreli hatırlama; (uzun süreli bellek) Bilginin saatler, günler haftalarca hatırlanması, hatırda tutulmasını (bellemesi) sağ­lar. Sık tekrarlarla bilginin hatırlanması sağlanır, unutma olasılığı azalır. Üç-altı yaşlar arası öğrenilen görsel, işitsel bedensel ve el becerileri uzun süre zihinde kalıcı olur. Örneğin; Çocuk yüzmeyi küçük yaşlarda öğrenirse, diğer dönemlerde unutmaz.Tam bir zi­hinsel olgunluğa erişmemiş çocuk, tanımadığı bir hayvanın zihinde kavramı ve adı olmadığı için kısa sürede unutur. Öğrendiğini ko­layca hatırlayamaz. Zihinde kavramı ve adı olmadığı için kısa sü­rede unutur. Çocuğun somut ve anlamlı bilgileri edinmesi çok daha kolay olur. Ayrıca çocuk oyun yoluyla öğrenirse unutmaz bu durum zeka geliştirme açısından önemi büyüktür. Ör­neğin; çocuğa günleri, ayları, sayıları oyunyoluyla ezberletme ya­rarlı olur.

Çocuk isimlendirdiği nesnenin adını tekrarlayarak zihnine yerleştirir. Yeni öğretilen şeyin adını tekrarlamak çocuğun söz dağar­cığının artmasına belleğinin gelişmesine de yardımcı olunur

Bebeklerde Zeka Geliştirme de Unutmayı Etkileyen Etmenler: Kolay kavramlar, anlamlı bilgi­ler zihinde uzun süre kalır. Bir dizi halinde ezberlenen bilgi hatır­lanmaz. Nesnelerin anlamlan ile cümle içinde söylenmesi hatırla­mayı kolaylaştırır. Örneğin; kedi, köpek ey gibi ezberletme yerine  köpek kediyi eve kadar kovaladı” cümlesi zihinde daha kalıcı olur.

Öğretilen bilgi çok fazla ve karmaşık olursa çocuk hepsini hatırlayamaz. Çocuklarda belirttiğimiz gibi zihinsel işlevler kısa sürelidir. Örneğin; çocuktan aynı anda bir kaç şeyin yerine getirilmesi istendiğinde ancak bir ikisini tamamlar diğerlerini unutur. Kısa bir iki istekte bulunulması doğru olur.

Çocuğa verilecek bilgiler parçalar halinde öğretilmeli,tümünü birden öğretmek zorlanmasına, yorulmasına, sıkılmasına yol açar. Örneğin; çocuğa bir şarkı öğretilirken dört mısralık ilk bölümü öğrettikten sonra ikinci bölüme geçmek şarkıyı daha iyi öğrenmesini uzun sure hatırlamasını sağlar.

Çocuğun Öğrenmesine tutumu, ilgileri değer yargıları ile ilgili etmenler etki eder. Çocuk ilgilendiği konuyu öğrenme ye hatırlama­ya daha yatkındır.

Çocuklarda Zeka Nasıl Geliştirmede Problem Çözümünün Önemi

Problem çözmeyi, çocuğun öğrendiği bilgi ye deneyimlerini kullanarak istediği sonuca ulaşması diye tanımlayabiliriz.

Çocuk problemini “deneme, yanılma” yöntemiyle çözmeğe ça­lışır. Örneğin; çocuk lambayı yakmak ister. Boyu yetişmediği için elektrik düğmesine ulaşamaz bir değnekle açmaya çalışır yine ol­maz. Çözüme sandalyeye çıkarak ulaşır. Çocuk problemini çözene dek tüm yolları sıra ile deneyip sonuca varmıştır.

Problem çözmeye zihinsel olgunluk, somut kavramdan soyut kavrama varış, bulunduğu yaş etkili olur Özellikle, okul öncesi ço­cuk ile ilkokul çocuğunun problemin varlığını görmek ve çozümlemek arasında fark vardır.

Zeka geliştirme de problem çözmeye nasıl yardımcı olunur; Çocuğun dikkatini çe­ken esneklik sağlayan, deneyimlerde bulunacağı ortam hazırlanmalıdır. Engelleri aşmasında olumlu yaklaşılabilmelidir. Aşırı koru­ma, kaygı gibi duygusallığın, problem çözmede olumsuz etkileri vardır. Başarı duygusu çocuğun güvenini, ve isteklerini artırır. Böş- ka çözümler aramasını sağlar.

Bebeklerde Zeka Geliştirme :

Çok yaygın olarak kullanılan zeka kavramının ne olduğunu pek bilinmemektedir. Zeka kişinin yeni durumlara çevresine uyum sağlaması, bağımsız olarak düşünmesi sorunları değrelendirmesi ve tüm yolları araması olarak tanımlanabilir.

Zeka geliştirme durumunu; algılama, kavram oluşturma, problem çözme gibi yete­neklerin oluşturduğu benimsenmiştir.

Çok çeşitli zeka testleri geliştirilmiştir. Ancak tek bir zeka testi yeri­ne daha çok “yetenek testleri” üzerinde durulmaktadır.

Çocuğun zeka durumunun ölçülmesi yerine geri zeka-ileri ze­ka yaşının getirdiği yeteneklerinin şınırları bilinmelidir.. Yetenek testlerinin yararlı olabilmesi çocuğun aldığı puanlara dayanarak eğitim ortamlarının hazırlanmasına bağlıdır.

zeka geliştirme konulu yazımızı tamamladık inşallah beğenmişsinizdir. bize destek vermek için sosyal medya hesabımızdan bizi takip etmeyi unutmayınız…

Bu konuya cevap yazarak sende kendini ifade edebilirsin. Şunu unutma ki bilgi paylaşıldıkça çoğalır...

Benzer Yazılar