Çocuğun Ateşi En Doğru Nasıl Ölçülür ?

Çocuklarda Ateş Ölçümü Makad termometresi kullanarak makattan, ağız termometresi kullanarak ağızdan veya aynı tip termo­metre kullanılarak koltuk altından ateş ölçülebilir. Ma­kat termometresinin ucu kısa ve küttür, ağız termo­metresi uzun ince uçludur. Ağız termometresinin 4-5 ya­şından küçük çocuklarda uygulanması zordur. Normal koltukaltı sıcaklığı 36-36,5 °C kadar daha düşüktür. Gü­nümüzde digital termometrelerle de deriden kısa sürede ateş ölçülebilir.

Hekiminizi aradığınızda çocuğunuzun ateşini ölç­müş olmanız ve ateşi nasıl ölçtüğünüzü söylemeniz önemli ve gereklidir.

Çocuklarda Ateş ölçerken şunlara dikkat etmelisiniz:

 • Sabah erken ve akşamüstü geç saatler ateş ölçü­mü için eh uygun zamanlardır.
 • Eğer çocuğunuz çok hasta görünüyorsa ateşini da­ha sık ölçerek durumunu kontrol edin.
 • Çocuğunuz birkaç gündür rahatsız ise hergün ay­nı saatlerde ateşini ölçmeye gayret edin.
 • Ateş ölçmeden önce çocuğu yarım saat kadar sa­kin tutun.
 • Ağızdan ısı ölçerseniz (büyük çocuklarda), önceki yarım saat içinde soğuk ya da sıcak yiyecek-içecek ver­meyin.
 • Ateşi ölçerken çocuğunuzun yanında bulunun ve böylece ateşini ölçtüğünüz süre içinde sakin olduğundan emin olun.
 • Termometreyi okuduktan sonra ılık su ve sabunla yıkayıp, alkolle silin ve kutusuna yerleştirin.
 • Ateş ölçme tekniği

Bebeklerde En Doğru Ateş Ölçümü Nasıl Yapılır ?

Bebeklerde Makaddan Ateş ölçümü:

Rektal termometre kullanılır. 2 yaşın altındaki ço­cuklarda uygulanır. 2,5 kg’dan düşük tartılı yeni doğan bebeklerde makaddan ısı ölçümü sakıncalıdır. İshalde de makaddan ısı ölçülmemelidir. Ateşi ölçmeden önce termometrenin ucuna az miktarda vazelin sürülerek kaygan hale getirilir. Oturur vaziyette dizlerinizin üze­rine bir örtü sererek yüzükoyun dizlerinizin üzerine ya da düz, emniyetli bir yüzey üzerine (beşiği, yatağı da ola­bilir) yatırabilirsiniz. Çocuğunuzun başı sol tarafınızda olmalıdır. Sol elinizle çocuğu sırtından sıkıca tutun ve kalçalarım yavaşça ayırarak termometrenin civalı ucu­nu makata 2 cm. girecek kadar yerleştirin. Çocuğun ha­reketsiz kalmasına özen gösterin. Termometreyi elenizle sürekli tutarak dışan çıkmasını önleyin. Ani hareket, termometrenin kırılmasına yol açabilir. Termometreyi 2-3 dakika tuttuktan sonra yavaşça çıkarın. Çocuğunu­zun altım bağlayarak yerine yerleştirin. Derecenin üze­rindeki vazelini bir bezle silerek dereceyi okulun. Bunun için dereceyi renkli veya parlak çizgiyi görünceye kadar çeverin ve bu çizgiyi rakamların üzerinde izleyin. Her iki küçük aralık l°C’nin onda birini gösterir.

Koltuk altından ısı ölçümü:

Her yaşta uygulanabilir. 2 yaşından büyük çocuklar dereceyi kendileri koltuk altlarında tutabilirler. Çocuğu soyun. Koltukaltı kuru olmalıdır. Derecenin ucunu kol­tuk altının en çukur yerine yerleştirin. Bu taraftaki ko­lun çocuğunuzun göğsü üzerinde bükülü kalmasını sağ­layın. Derece bu halde 3-4 dakika kalmalıdır.

Ağızdan ısı ölçümü:

Ağız içinde dereceyi tutabilecek ve anlayabilecek yaştaki çocuklara uygulanabilir. Bunun için ağız derece­si kullanılır. Derecenin civalı ucu çocuğun dilinin altına yerleştirilir. Çocuğa dudaklarım sıkıca kapalı tutmasını ve burnundan nefes almaşım söyleyin. Konuşmamasını sağlayın. Termometreyi ısırmamalıdır, kırılabilir. Ağız içinde 2-3 dakika tutun.

Solunum yollarım tütün hastalıklar çocukluk çağın­da oldukça yaygındır. Bu hastalıklar arasında soğuk al­gınlığı (nezle, grip), boğaz ve bademcik iltihabı, kulak il­tihabı, sinüzit, gırtlak, nefes borusu ve hava yollarının il­tihabı, zatürre ve küçük hava yollarının iltihabı ve daral­masına yol açan hastalıklar sayılabilir.

Kalp hastalığı veya astımı olan çocuklarda solunum yolu hastalıkları daha ağır seyreder.

Alt ve üst solunum yolu hastalıklarının en sık görü­len belirtisi öksürüktür. Ateş, burun akıntısı, burunda tıkanıklık, nefes darlığı (sık nefes alma, nefes alırken göğsün inip kalkması), diğer belirtileri oluşturur. Yeni doğan bebeklerde meme emmeme, inleme, morarma olabilir. Çocuklarda solunum yollarının ciddi hastalıkları sırasında işta azalması, beslenirken çabuk yorulma gö­rülebilir. Kulak akıntısı, dalgınlık, havale de olabilir.

Çocuğunuzda hafif ateş ve öksürük dışında belitti olmasa da doktora başvurunuz. Hastalık süresince çocu­ğunuzun aldığı sıvıları, yiyecek ve içecekleri, anne sütü alıyorsa emzirme sıklığını artırınız, burun tıkanıklığı varsa beslenmeden önce fizyolojik serum damlatarak ço­cuğun rahat nefes almasını sağlayınız, evinizi sık sık ha­valandırınız ve evde sigara içilmesini engelleyiniz. Çocu­ğunuzu çok sıkı giydirmeyiniz. Çocuğun bulunduğu oda ve çok sıcak veya çok soğuk olmamalıdır. Âteş için gere­kirse parasetamol verebilirsiniz.

Çocuğum Ateşlendi Ne Zaman Doktora Gitmeliyim ?

Aşağıda sayılan durumlarda hiç vakit geçirmeden hekiminize veya bir sağlık kuruluşuna başvurunuz:

Yeni doğan bebeğinizde hırıltılı solunum, inleme, solunumun düzensiz oluşu ve zaman zaman kesintiye uğraması, emmeme, karnın da şişlik, 39 derece  yüksek ateş veya vü­cutta seğirme, havale ve dalgınlık (hareketlerin azlığı, ağlamama gibi) ağır hastalık belirtileridir. Mutlaka doktorunuza başvurunuz. Bunların dışında

 • Çocuğunuz nefes alırken gırtlaktan veya akciğer­lerden gelen sesler (ötme, ıslık sesi, hışırtı, gıcırtı gibi) duyarsanız,
 • Çocuğunuzun keşi kısık veya boğuk ise,
 • Çok sık nefes alıp veriyorsa,
 • Çocuğunuz sıvı besinleri bile yutmayı reddeder ve ağızdan akıtırsa,
 • Çocuğunuz konuşmayı veya ses çıkarmayı bile reddederse,
 • Alman önlemlere rağmen ateşeni düşüremezse­niz,
 • Çocuk çok huzursuz ise, daha rahat nefes alabil­mek için oturuyorsa veya sürekli yatmak istiyorsa,
 • Nefes alıp verirken burun kanatlarında hareket­ler, göğüste ve kaburgalar altında içe çekilmeler görü­yorsanız.
 • Nefes darlığı olmasa bile çocuğunuz çok hasta gö­rünüyorsa hekiminizi arayınız veya hastaneye başvuru­nuz.

Bu konuya cevap yazarak sende kendini ifade edebilirsin. Şunu unutma ki bilgi paylaşıldıkça çoğalır...