Çocuk Kazaları ;En Çok Görülen Çocuk Kazaları

İlaç Zehirlenmeleri:

Evde kullanılan uyku ilâçları, müsekkinler, optalidon ve benzeri ilaçlar, zirai zehirlerin ve temizlik için kullanılan malzemelerin ço­cukların erişemiyeceği yerlerde saklanmaması zehirlenme kazaları­nın başlıca nedenleri arasındadır. Üzeri çikilotalı müshiller, tatlı ök­sürük şurupları çocuklar için çok çekicidir. Ana-babanın çocuklara ilaç dozunu fâzla vermeleri sonucu meydana gelen zehirlenmelere de sik rastlanmaktadır.

Çocuğun ne ile zehirlendiği araştırılmalıdır. Zehirli maddenin mideden çıkmasına çalışmalıdır. Tuzlu su, süt  içirilerek ya da par­mağı çocuğun boğazına sokarak kusturmalıdır, zaman,yitirmeden doktora götürmelidir.

Zehirlenmede alınarak önlemler: İlaçlar çocukların erişemiyeceği yerlerde bulundurulmalıdır. İçmek için kullanılan meyva suyu, maden suyu ve.benzeri şişelere temizlik ve zirai mücadele için kul­lanılan maddeler konulmamalıdır. Böcek için kullanılan ilaçlar ile fare zehiri gibi maddeler evin dışında saklanmalıdır. Çöp kovasına zehirli maddeler atılmamalıdır. Bozulmuş gıdalar hemen atılmalı­dır.

Boğulmalar:

Çocuklar bahçe, park, havuzları, su kuyuları, su arkları gibi yerlere düşerek boğulurlar. Çocuğun bir, iki dakika su altında kal­ması onun yaşamını tehlikeye sokabilir; BÖyle durumlarda ilk yar: dim olarak ağızdan soluk vererek göğüs kafesine, kalbe masaj ya­pılmalıdır. Çocuğun ıslak elbiseleri çıkarılmalı vücudu kuru örtülerle kapatılmalıdır. Çocuklarda naylon torba ya da hava geçirmeyen benzeri şeylerlede boğulma olabilir. Bu nedenle naylon torba gibi hava geçirmeyen öteberinin çocuğun ulaşamıyacağı yerlerde sak­lanması uygundur.

Çocukların uzun ip gibi boğucu şaylerle oynamaları tehlikeler doğurabilir. Boyun kan damarlarının sıkıştırılması boğularak ölüme neden olur. Bu durumda ip hemen kesilmelidir. Gazla boğulma du­rumunda,, hemen pencere ve kapılar açılarak, kırılarak havamı*» değiştirilmese asğlanmalı, çocuk açık havaya çıkarılmalıdır.

Yanıklar:

Derinin herhangi bir nedenle yanması çocuğun yaşamı için, bü­yük, bir tehlikedir. Çocuk kendisini koruyacağı güçte olmadığı için kaynar iu> süt benzeri şeyler çocuğun üzerine dökülmesine neden olabilir. Kömür, odun sobaları ve Ocaklar çocuklar için büyük tehli­kedir. Hafif yanıklarda, yanan yer kızarır, ağrır. Daha ağı durum­larda/ yangn yerin derisi kabarır su toplar ve soyulur.

Hafif yanıklarda, yaranın üzerine pomat s^ülür, temiz bezle gevşek sarılır. Çocuk hemen yatırılır. Şekerli açık çay, ıhlamur, meyva suyu verilir.

Orta yanıklarda, haşlanmış kusumlar mıncıklanmamak Ağijr yanıklarda çocuk ivedi olarak hastahaneye götürülmelidir.

Çocuklar elektrik prizleriyle oynamaktan hoşlanırlar, prizler ço­cukların erişem.iyeceği yere kaldırılmalı ya da prizler yok edilmeli. Elektrik çarpmasında hemen elektrik ceryanı kapatılır. Düğme var­sa çevrelejr, sigorta gevşetilir, çocuğun solunumunda bozukluk var­sa ağızdan solunum yapılıp yanıklar tedavi edilir.

Çocuklarda düşmelere oldukça sık rastlanır. Bu çarpmalar sonu- cp bacak, kol benzeri kemikleri kırılır. İlk yördım olarak çocuk rahat bir yere yatırılır* HCÎrtılc yer^bir desteğin üzerine konarak doktora götürülür.

Ecza Dolabı;

Her evde küçük bir ecza dolabı bulunmalıdır. Ya da uygun do­labın bir gözü ilaçlara ayrılmalıdır. Ecza dolabının çocukların yetişemiyeceği bir yere konmalı ya da kilitli tutulmasına dikkat edilme­lidir. Ecza dolabı soba, kalörifer gibi yerlere yakın bir şekilde asılır çocukların ulaşabilecegi yerlere koyulmamalıdır. Ecza dolabında ilaçlar düzenli bir şekilde bulundurul­malıdır. Devamlı kontrol edilmelidir. Etiketi olmayan ve süresi dol­muş ilaçlar en iyi şekilde yok edilebîlir. Çöp kutusuna atılan ilaçlar bir başkasının eline geçebilir.

Ecza dolabının, iç kısmına doktor, cankurtaran, hastane telefon numaraları yazılmalıdır.

Ecza dolabında her hastalık için verilen ilaçlar saklanmamalı­dır. Aynı ilaç bir başkası tarafından kesinlikle kullanılmamalıdır. Yanık merhemleri çabuk bayatlar, ecza dolabında uzun zaman durdurulmamalıdir.

Ecza dolabında makas; termometre, pens gibi aletler, sargı bezleri, burun kulak, göz  damlaları ateş düşürücü fitiller, tendirdiyöt, oksijen, alkol/ viks , aspirin, optalidon benzeri ilaçlar her zaman bulundurulmalıdır. Ecza dolabı her ay kontrol edilme­lidir.

 

Bu konuya cevap yazarak sende kendini ifade edebilirsin. Şunu unutma ki bilgi paylaşıldıkça çoğalır...

Benzer Yazılar