Çocuklarda Alerji Belirtileri ve Çeşitleri Nelerdir ?

Çocuklarda alerji her anne babanın enfeksiyondan sonra başına gelebilen ve en sık karşılaştıkları sağlık sorunları arsındadır. Baharda polenlerin etkisi ile oluşan nezleden tutun da, penisilin tedavisine karşı oluşacak reaksiyonlara kadar çocuklarda alerji çeşitleri bulunmaktadır. bu yazımızda sizlere bunları derleyerek sunmak istedik.

 Çocuklarda Alerji Çeşitleri

Nezle, Astım ve penisin alerjilerini bunların başında gelir.

1- Çocuklarda Alerji Nezlesi ;

cocuklarda-alerji-nezleÇocuklarda  Alerji nezle genelde iki gruba ayrılır. Birinci grupta her mevsimde görülenler, ikinci grupta ise mevsimsel olan alerjik nezle yer alır. Mevsimsel olanlar polen denilen ağaç, ot veya çayırdan havaya uçuşan tozlara bağlı olarak Mart-Ağustos ayları arasında gözlenir. Hastaların genelde şikayetleri burun tıkanıklığı, hapşırma, burun kaşıntısı ve burun akıntısıdır. Hırıltılı solun um ve horlama olabilir, koku alma duyusu bozulur veya azalabilir. Alerjik nezlesi olan çocuklar burun kaşıntısını önlemek için devamlı burunlarım yukarı kaldırarak silerler, buna alerjik selam adı verilir. Bu çocukların göz altlarında morluklar ve kesecikler oluşur. Burun tıkanıklığına bağlı devamlı ağızdan soluyan alerjik nezleli çocuklarda kötü bir ağız kokusu vardır. Çocuklarda Alerji Çeşitlerinden biri olan nezlede burun akıntısında yapılan incelemede özel bazı hücrelerde (eosinofil) artış gözlenir, bununla tanı konabilir. Çocuklarda Alerji deri testleriyle etkenin ortaya çıkarılması da yararlı bir teşhis yöntemidir. ( Çocuk Sağlığı İle İlgili daha detaylı yazılar okumak için tıklayınız…)

Çocuklarda alerji nezlenin tedavisinde etken maddeden kaçmak, ilaç tedavisi ve alerji aşılan gibi tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. İlaç tedavisinde en sık kullanılan ilaçlar antihistaminlerdir. Bu grup ilaçlar hapşırma, burun akıntısı ve kaşıntıyı önler. Uzun etkili olmaları ve uyutma gibi yan etkilerinin olmaması nedeniyle yeni antihistamin ilaçlar tercih edilir. Burun içine sıkılan bazı spreylerin de tedavide çok etkin rolleri vardır.

2- Çocuklarda Astım denir? Astımda görülen nefes darlığı ve öksürüğün sebepleri nelerdir? Çocuklarda Astım Tedavisi nasıl yapılır ?

Little Boy Using His Asthma PumpAstım, akciğer içindeki solunum yollarım etkileyerek zaman zaman solunum zorluğuna neden olan bir hastalıktır. Her on çocuktan birinde ortaya çıkan bu hastalığa ait belirtiler genellikle 5 yaşından daha önce ortaya çıkar. Belirtiler öksürük, hırıltı ve nefes darlığı şeklindedir. Bu belirtiler aşın hareketle, gülme, ağlama, hava durumunda veya çevre ısısındaki değişmelerle ya da alerjen dediğimiz maddelerle karşılaşmakla ortaya çıkar. Alerjen maddeler vücuda dışarıdan solunum yolu ile girerek, akciğerlerde anormal kimyasal reaksiyona neden olan maddelerdir. Bunlar bahar aylarında ağaç, ot veya çayırlardan etrafa saçılan çiçek tozlan (polenler), ev içi ve dışı küfleri, ev tozu ve içindeki akarlar, kedi köpek tüyleri gibi maddelerdir. Nezle, grip gibi solunum yolu enfeksiyonları da astım şikayetlerinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu tip uyaranların etkisi altında çocuklarda alerji solunum yollarını daralarak şikayetlere neden olur.

Çocuklarda Alerji Solunum yollarında (bronş) daralma solunum yolu duvarındaki kasların kasılması ve bronş iç duvarında yoğun şişme sonucu olur. Bronş içinde balgama benzer (mukus) maddelerin birikmesi de solunum yollarını daraltır ve sık gözlenen öksürüğe neden olur.

Astımda ilk alınacak önlem astım atağını başlatacak etkenlerin saptanmasıdır. Bu saptama anne babaların gözlemlerinin ve alerji deri testlerinin değerlendirilmesi ile yapılır. Daha sonra hastanın bunlardan korunmasına çalışılır. Örneğin; çocuklarda alerji de ev tozu alerjisi varsa, çocuğun yattığı odada toz tutulmasını önleyecek önlemler alınmalı, battaniye gibi malzemeler odadan çıkarılmalıdır.

Çocuklarda alerji de ( astım ) İkinci önemli tedavi yolu ilaç tedavisidir. İlaç tedavisinde iki amaç vardır. Birincisi astım belirtileri olan çocukta öksürük, hırıltı ve solunum sıkıntısını ortadan kaldırmak; diğeri ise uzun süreli tedavi ile krizlerin şiddetini ve sıklığını azaltmaktır. Çocuklarda alerji tedavisinde Kullanılacak ilaçlar çocuğun yaşına ve hastalığın şiddetine bağlıdır. Hastalığın takibinde kullanılan ilaçlar bir alerji uzmanının tavsiyesine göre belirli şekilde, zamanda ve sürede kullanılır. Her astımlının aynı şekilde tedavi edilmeyeceğinin de bilinmesi önemlidir. Bazı hastalara da deri testi sonucu na göre alerji aşılan uygulanır. Hastaya alerjik olduğu maddelerin azaltılmış miktarını yavaş yavaş vermek ve bu maddelere karşı bazı koruyucu savunma elemanlarının orta-ya çıkmasını sağlamak bu aşı tedavisinin temelini oluşturur. Bu tedavinin etkisi 2-6 ay içinde başlar. 1 yıl sonunda tam etki gözlenir.

3- Çocuklarda Penisilin alerjisi nedir? Çocuklarda Penisilin iğneleri yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

cocuklarda-alerji-penisilin1929 yılında keşfedilen penisilin o günden bu güne kadar klinikte en çok kullanılan ilaçlardan biri olıpa özelliğini korumuştur. 1949’da penisilin alerjisine bağlı ilk ölüm olgusunun bildirilmesinden sonra ise dikkatleri üzerine çekmiştir. Bugün penisilin tüm ilaç alerjilerine bağlı ölümlerin %75’inden sorumlu tutulmaktadır. Penisilin aleıjisi sıklıkla vücutta kızarıklık ve döküntü gibi bulgularla karşımıza çıkar. Penisiline bağlı şok ve koma gibi ciddi reaksiyonların oranı çok düşüktür. (Her 100.000 penisilin iğnesi yapılana karşılık 2 reaksiyon). Bu tip reaksiyonlar en sık 20-49 yaş arası görülür. Çocuklarda alerji ( penisilin ) özelikle süt çocuklarında ve okul öncesi yaşlarda çok nadirdir. Yeni doğanda hemen hiç görülmez. Bunun nedenleri çocukların penisilin ile daha önceden karşılaşma oranının daha az olması, ilaca karşı yeterli alerjik cevap verememeleri ve ilacın vücutlarında daha farklı bir şekilde parçalanmasıdır ( çocuklarda alerji ) .

Alerjik reaksiyonlar penisilinin deriye tatbiki, ağız dan veya solunum yolu ile alınmasından sonra oluşabilirse de en ağır reaksiyonlar ilacın iğne ile kas içine veya damar içine verilmesinden sonra görülür. İlk uygulamadan sonra geçen süre arttıkça ciddi reaksiyon görülme riski de azalır. Yapılan çalışmalarla penisilin alerjisinin alerjik hastalığı (astım, saman nezlesi gibi) olan kişilerde daha fazla görülmediği saptanmıştır. Penisilin duyarlılığı penisilinle karşılaşma sonucu gelişir. Penisilin alerjisi var olduğu söylenen bir çocuğun ailesinden hastanın hikayesi çok dikkatli alınmalıdır. Penisilinle daha önceki karşılaşmaların şekli, süresi, alerjik belirtilerin başlama şekli, zamanı, diğer ilaçlarla karşılaşmaları dikkatle soruşturulmalıdır. Şüpheli durumlarda deri testi yapılır. Az olmakla beraber bu testlerin riski yok değildir. Ancak tecrübeli personel tarafından tekniğine uygun yapılırsa emniyet sınırı genişler.

Deri testi pozitif olanlarda, mümkünse başka bir antibiyotik kullanılmalıdır. Mutlaka penisilin kullanmak gerekiyorsa (kalp kapağı hastalığı, menenjit, kızıl, romatizmal ateş) çok düşük dozlarda başlanır, daha sonra giderek dozlar artırılarak hastanın penisiline karşı duyarlılığı önlenebilir.

 

Çocuklarda Alerji Konulu Yazımızı Burada Sonlandırıyoruz…. Bizleri Sosyal Medya Mecralarından Takip Etmeyi Unutmayın…..

Bu konuya cevap yazarak sende kendini ifade edebilirsin. Şunu unutma ki bilgi paylaşıldıkça çoğalır...