Çocuklarla Etkili İletişim Nasıl Kurulur ?

Çocuklar ile etkili iletişim çocuğun bilişsel gelişimine yarar saylayan en önemli faktörler arasındadır. Pekala çocuklarda iletişimin önemi nedir ? Çocoklarla nasıl iletişim kurmalıyız ?

İşti Size Çocuklar İle Etkili İletişiin 5 Kuralı ;

 

  1. Hoşgörü ve Kararlılık

Bazı ebeveynler için hoşgörülü olmak kolay, fakat kararlı olmak zordur. Bu formül genelde aşırı müsamahakârlığı doğurur. Diğer ebeveynler ise kararlılığı kolay bulup hoşgörüyü unuturlar. Bu formül ise genelde aşırı sertliği beraberinde getirir. Her iki formül de çocuk için sağlıksızdır. Ne sertlik ne de müsamahakârlık, onların mutlu, katılımcı, yetenekli gençler olmaları için gerekli olan yaşamsal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olun

Çocukların yeteneklerini geliştirmelerini, sağlayacak en iyi formül sertlik ve müsamahakârlığın dengeli bir şekilde uygulanmasıdır. Sertlik, uygun ebeveyn prensiplerini kullanırken, kendinize ve çocuğunuza olan itibar ve saygıyı devam ettirmektir. Yavan bir hoşgörü çocuklan suiistimale ve sorumluluklardan kaçmaya yöneltir. Diktatörce bir iktidar (hoşgörü olmayan sertlik) çocukları asiliğe ve meydan okumaya iter. İçinde hoşgörü barındıran sertlik, çocuğun kendini güvende hissetmesini sağlarken işbirliğini ve sınırları öğrenmesine yardımcı olur.

  1. Az, Çoğu İfade Eder

“Az, çoğu ifade eder” deyimini hiç duydunuz mu? Eğer daha az konuşsaydık, çocuklarımıza daha fazla yardımcı olurduk. Çünkü bu şekilde olan fikir ve düşüncelerine değer verdiğimizi hissedeceklerdir. Karşılarında sürekli sesli bir duvar buldukları için problemlerle tek başlarına mücadele etmek zorunda kalırlar. Böyle olmadığı zamanlar, problemlere herhangi bir çözüm getirmeseler de desteklendiklerini fark ettikleri için kendilerini daha iyi hissederler. Aşağıdaki altı araç sizi, sürekli nutuk çekmekten ve çocuğunuzun problemlerini çözmeye çalışmaktan alıkoymanın yollarını göstermektedir.

  1. “Ne” ve “Nasıl” Soruları

Pek çok ebeveyn çocuklarına, neler olup bittiğini, olayın gerçekleşme sebeplerini, olay hakkında nasıl hissetmeleri gerektiğini ve olay karşısında neler yapmaları gerektiğini anlatıp dururlar. Bu şekilde açıklamalarda bulunmak, onların zekâ ve düşünme güçlerini geliştirmelerini, çözüm üretmelerini ve hataların, öğrenme yolundaki fırsatlar olarak görmelerini engeller. Neyin, nasıl, neden olduğunu anlatmak onlara nasıl düşüneceklerini değil ne düşüneceklerini öğretir. Bu da karanlık baskılar, mezhepler ve çetelerle dolu bir toplumda son derece tehlikelidir.

Şu soruları sorarak çocukları düşünme ve muhakeme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilirsiniz: “Neler oldu? Sence bunun gerçekleşmesindeki sebep ne olabilir? Olay hakkında ne hissediyorsun? Bu tecrübeyi ileride nasıl kullanabilirsin? Şu anda sorunumuzu çözmek için ne gibi fikirlerin var?”

“Ne.” ve “nasıl” sorularını kullanmanın, sadece çocuğunuzun düşünce ve hislerini samimi bir ilgiyle öğrenmek istediğiniz zaman uygun olacağım unutmamak son derece önemlidir. Kendinizi dinlemeye hazır ve istekli hissetmeden asla bu sorulan sormayın. Kişisel gerekçe ve duyguları keşfederken “neden” sorusunu sormanın son derece uygunsuz olduğunu farkedin. “Bunu neden yaptın?” ya da “Neden böyle hissediyorsun ?’ya da “Neden kızgınsın?’ gibi sorular kulağa genelde yargılayıcı ve tehditkâr gelir. Bu sorulan yanıtlamak insanlar için oldukça zordur, çünkü bu sorular yetersizlik duygularını ve savunmayı davet eder.

 

  1. Merak Soruları

Çocuklar bizlere bir şeyler anlatmaya çalıştıkları zaman genelde kendimizi savunmaya geçer, açıklamalar yapar, onların daha farklı hissetmeleri gerektiği hakkında konferanslar verir ya da problemlerini çözmeye çalışırız. “Konu hakkında biraz daha konuşabilir misin?”, “Bana bir örnek Verebilir misin?”, “Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Başka şeyler var mı?” türü sorular sorarak çocuğun kalbinin derinliklerindeki duygulan keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz. Çocuğunuz bkşka şeyleri düşünmeye başlamadan önce, “Başka şfeyler var mı?” sorusunu defalarca sorabilirsiniz. Nereye ulaşacağınız hakkında içgüdülerinize güvenin. Çocuğunuzun sesi bir duviara sahip olmaktan memnun olabilir. “Olabilirlikler hakkında muhakeme yapmana yardım etmemi işr ter misin?” sorusunu defalarca sorabilirsiniz. Eğer çocuk yardımınızı istemiyorsa, yardım teklifinde ısrar etmekten kaçının.

  1. Yansıtacı Dinleme

Yansıtıcı dinleme çocuğun size anlattıklarını ona aksettirmeniz anlamına gelir. Bir papağan gibi görünmemek için daha farklı kelimeler kullanmanız en iyi yoldur. Her şeye rağmen çocuğunuzun anlattıklarına büyük bir dikkatle kendinizi vermelisiniz.

 

Tüm bunların yanı sıra çocuklarınız ile etkili ve sağlıklı iletişim kurmanın önemli noktalarından biri olan Aile Toplantıları ile ilgili yazımızı Okumanızı tavsiye ederiz…

Bu konuya cevap yazarak sende kendini ifade edebilirsin. Şunu unutma ki bilgi paylaşıldıkça çoğalır...

Benzer Yazılar