Yenidoğan Sarılığı ve Tedavisi Nasıl Olur ?

Yenidoğan sarılığı ; Sarılık  (safra boyası) birikmesine bağlı olarak deri ve mukozaların sarıya boyanmasıdır. İleride gelişmesi muhtemel zararları açısından yenidoğan döneminde sarılığın dikkatle incelenmesi gerekir. Yenidoğan sarılıkları çoğunlukla alyuvarların normalden daha hızlı yıkılmalarına veya karaciğer patolojisine hastalığına bağlıdır.

Yenidoğan Sarılığı Nezaman Geçer ve Görülür;

Genelde her yenidoğan bebek hayatın üçüncü gününde başlayıp onuncu gününde kaybolan zararsız bir sanlık geçirir. Bunların bazıları belirgin olarak dikkati çekerken bir diğer grubu da gözden kaçabilir. Ancak 30 fizyolojik sardıktan sonra bir yenidoğanda tedaviyi gerektiren sarılıklar görülür. Bu tür sarılıklar doğumla başlar ilk günlerde tıbbi tedaviyi gerektirecek düzeylere ulaşabilir. Çoğu kan uyuşmazlıklarına bağlıdır, %65’ini ABO uyuşmazlıktan %30’unu Rh uyuşmazlığı ve %5’ini de diğer kan grupları, infeksiyonlar, vb oluşturur. Kanda alvuyarların hızlı yıkımından meydana gelen safra boyası/bilirubin hızla yükselir. Normal koşullarda %1 mg’ı geçmeyen bilirubin miktarı saat başına yaklaşık olarak 1 mg artar ve yenidoğan sarılığı bebek için tehlikeli sınırlar olan %20 mg’a kadar yükselir.

Yenidoğan Sarılığı Belirtileri Nelerdir ;

Bu dönemde beyinde yapacağı zedeleme düşünülerek yenidoğan çok dikkatle gözlenmelidir. Gereken vakalarda hemen kan değişimine gidilmelidir. Diğer taraftan kanda bilirubin değerleri hızla yükselirken dolaşan kan değerleri çok azalır ve normal sınırların altına iner. Bilirubin yükselirken, kan değerlerinin azalması kanda alvuyarlann çeşitli nedenlere bağlı olarak parçalanmasının belirtisidir. yenidoğan sarılığı olan bebeğin rengi soluk, dalgın, vücut sertliği kalmamış ve beslenmesi tümüyle durmuştur. Göz akında, ağız içinde, tüm derisinde belirgin bir sanlık görülür. Yenidoğanın idrarı portakal sansı rengindedir. Hayatın ilk iki gününde görülen tüm sanlıklar patolojik/hastalık olarak değerlendirilmeli ve en yakın sağlık kuruluşana başvurulmalıdır.

Yenidoğan sarılığı kan değerleri tedavisi nasıl  olur ?

Kan değişimi, kanda bilirubin değerleri yenidoğan bebek için tehlikeli sınırlara yükselince yapılır. Normal yenidoğanda %18 mg bilirubin değeri kan değişimi için yeterli bir neden iken, düşük doğum tartılı yenidoğanda, örneğin 2 kg’lık prematürede %12 mg bilirubin düzeyi ile kan değişimi yapılmalıdır. Pratikte kan değişimi için ye- nidoğanm yaşı, vücut tartası, genel hali, kandaki bilirubin değerleri, kan değerleri, diğer laboratuvar testleri (Coombs, vb) birarada değerlendirilir. Zamanında ve modem tıbbi teknolojiye uygun koşullarda kan değişimi yapılmayan vakaların %85’i hayatın ilk 15-21. günlerinde ölümlü, %15’i de ömür boyu sakat  çocuklardır.

Yenidoğan sarılığı vakalarında Kan değişimi için 24 saatlikten daha eski kan kullanılmamalıdır. Temel kural olarak Rh uyuşmazlığında anne Rh’ı ve bebek kan gurubuna uygun, ABO uyuşmazlığında ise anne kan grubu ve bebek Rh’ına uygun kanla değişim yapılır. Kan değişiminde kullanılan kan miktarı genellikle bebeğin kaç hacminin iki katıdır. Bebeğin toplam kan hacminin iki katı ile yapılan bir kan değişiminde alyuvarların %87’isi de değişmiş olur, %3’ü kalır.

Yenidoğan Sarılığı Fototerapi Tedavisi Nedir ?

Nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, 450’den 460 nanometreye kadar olan ışınlar bilirubini düşürmektedir. Fototerapiye maruz kalan deri alanı ne kadar fazla ise fototerapi de o kadar etkilidir. Bu nedenle hem alttan hem de üstten uygulanan fototerapi bilirubini daha çabuk düşürür. Kan bilirubin değerleri kan değişimini düşündürecek kadar yüksek olmayanlarda fototerapi bilirubini düşürmede yararlıdır. Fakat karaciğer hastalığı ve tıkanma yenidoğan sarılığı olanlarda fototerapi yararsızdır.

 

yenidoğan sarılığı konusu dışında bebeğinizle ilgili  Yenidoğan Bebeklerde Gözde Sulanma Çapaklanma konusundaki yazımızın size faydalı olacağını düşünüuoruz…

Bu konuya cevap yazarak sende kendini ifade edebilirsin. Şunu unutma ki bilgi paylaşıldıkça çoğalır...

Benzer Yazılar