Yenidoğan Sütüm Yeterli mi Nasıl Anlarım ?

Yenidoğan Sütüm Yeterli mi  kuşkusuz bütün annelerin ilk problemleri arasında yer alır. Doğumdan sonraki ilk günlerde anne sütü ağız (kolostrum) vasfında olup, ilk günlerdeki bebek için ideal bir besin maddesidir. Anne sütünün miktarının az olmasından kesin­likle endişe edilmemelidir. Çünkü ilk günlerde çocuğun gıda ihtiyacı minimaldir. Bu dönemde çocuk kendi depo­sundan kullanabilir. ilk hafta içinde bebeğinizin ağırlı­ğının %5-6’smı kaybetmesi tamamen normaldir. Bu ka­yıp (fizyolojik tarta kaybı) vücuttaki fazla suyun atılma­sına bağlıdır. Bu süre içerisinde çocuğun kuru ağırlığın­da bir azalma olmamaktadır. Bu nedenle anne ve baba­lar telaşa kapılmamalıdır.

Sütünüzün yeterliliğinin en iyi göstergesi, bebeğinizin uygun şekilde büyüme ve gelişmesidir. Çocuk büyü­yen bir canlı olarak tanımlanır. Çocuğun büyümesini et­kileyen en önemli çevresel faktör beslenmedir. Bu ne­denle bebeğinizin yeterli beslendiğini anlayabilmek için belirli aralıklarla tartılması gerekir.

Yenidoğan bir bebek ortalama 3-3.5 kg’dır. İlk 6 ay­da ortalama 600 gr, 6-12 ayda ise ortalama 500 gr kadar tartı kazanır. 5 aylık bir çocuk doğum tartısının iki katı­na, 1 yaşım dolduran çocuk ise doğum tartısının üç katı­na çıkar. Aynı yaşta olan çocukların tartılan aynı olma­yıp, bazı çocuklar daha kilolu, bazılan ise daha zayıftır. Aynı anne-babanın çocuklarının bile farklı şekilde kilo aldığı çok iyi bilinen bir gerçektir.

Ağırlık yanında boy uzaması da bebeğinizin beslen­me durumunun değerlendirilmesinde iyi bir göstergedir. Yenidoğan bebeğin ortalama boy uzunluğu 48-52 cm’dir. İlk 3 ay içinde 8 cm, 3-6 arasında 8 cm, 6-9 ay ve 9-12 ay­lar arasında 4’er cm uzayarak, bebeğiniz bir yd içinde or­talama 24 cm uzar. Yani 50 cm doğan bir bebeğin 74-75 cm olması normaldir. Ancak ağırlıkta olduğu gibi boy uzunluğunda da bebekler arasında değişiklikler olabd- mekterir.

Ağırlık ve boy büyümesinin normal olup olmadığı­nın en iyi değerlendirilmesi büyüme-gelişme eğrileriyle takip edilebilir.

Anne sütü alan bebeklerin normal bir büyüme ve ge­lişme gösterdikleri tüm dünyada ve Türkiye’de yapdan  çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir Vurgulamak istediğim bir önemli nokta da anne sütü ile beslenen çocuklarda aşın şişmanlık (obesite) görülme­mektedir.  Aşırı şişman çocuklarda ileri dönemlerde, hi­pertansiyon, arterioskleroz gibi komplikasyonlar sık gö­rülmektedir.

Bu nedenle annelerin bebeklerine 4-6 ay hiçbir ilave gıda vermeden sadece anne sütü vermesi yeterli olacaktır. Ancak bu dönem içerisinde de mutlaka bebeği hekim kontrolünde tutarak bebeğin normal gelişip gelişmediği mutlaka öğrenilmelidir. Büyüme ve gelişmede yavaşla­ma olduğunda (beslenme, yetersizliği, infeksiyön) hekiminiz size yardımcı olacaktır.

Bu konuya cevap yazarak sende kendini ifade edebilirsin. Şunu unutma ki bilgi paylaşıldıkça çoğalır...

Benzer Yazılar